vrchol Svatobor 845 metrů n.m.

Lokalizace leteckých snímků